Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie 60-godzinnego kursu prawa jazdy kategorii B.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:„Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany”  i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-11-16 12:36:26
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-11-16 12:36:26
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-12-28 09:26:44
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 799
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.