Przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie 20-godzinnego kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora dla 1 osoby będącej personelem projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-10-09 14:21:36
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-10-09 14:21:36
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 15:02:11
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 2115
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.