Rejestry, ewidencje i archiwa

Drukuj zawartość strony Rejestry, ewidencje i archiwa

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej prowadzone są rejestry, ewidencje oraz archiwum zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016r., poz. 1506 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23.12.2014r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, z jego późniejszymi zmianami.

Zakres regulacji obejmuje zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

  • niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych,
  • począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum zakładowym.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrach, ewidencjach oraz archiwum następuje
z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922).


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 10:29:05
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 10:29:05
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-06-29 09:50:35
Przez: Administrator
Wyświetlenia: 1537
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.