Sposoby dostarczania dokumentów

Drukuj zawartość strony Sposoby dostarczania dokumentów

Sposoby dostarczania dokumentów

Pamiętaj, że nie każdy sposób dostarczenia dokumentów jest tak samo ważny. Aby poprawnie dostarczyć dokumenty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, skorzystaj z jednej z metod:

 1. Złożenie dokumentów osobiście
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. K. Miarki 11:
  • Sekretariat (piętro 3) 
  • Pawilon A (parter), Informacja - Dziennik Podawczy
 2. Korespondencję wysyłaną do Ośrodka za pośrednictwem operatorów pocztowych kieruj na adres
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
  ul. K. Miarki 11
  43.300 Bielsko-Biała
 3. Złożenie dokumentów elektronicznych 

  Elektroniczna skrzynka podawcza

  Aby złożyć dokument elektronicznie do Ośrodka konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP http://epuap.gov.pl

  Autoryzacja dokumentów składanych przez platformę ePUAP jest możliwa albo za pomocą bezpiecznego
  podpisu elektronicznego albo za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Aby po raz pierwszy podpisać dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym konieczne jest zainstalowanie do przeglądarki internetowej odpowiedniego certyfikatu i wtyczki. Opis postępowania został przedstawiony w Podręczniku użytkownika w Instrukcji korzystania z certyfikatu dostępnej pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

  Istnieje także możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na portalu profilu zaufanego pz.gov.pl

  Portal Emp@tia

  W celu złożenia dokumentu elektronicznego w związku z ubieganiem się m.in. o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze można skorzystać z portalu informacyjno-usługowego emp@tia. Szczegółowe informacje o składaniu wniosków korzystanie zostały zamieszczone pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski

  Złożenie dokumentu elektronicznego w Sekretariacie Ośrodka

  Istnieje możliwość złożenia dokumentu elektronicznego w Ośrodku, na następujących nośnikach danych:
  • płyta CD-RW lub DVD-RW,
  • pamięć masowa USB.

  Złożenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych może zostać, na żądanie klienta, potwierdzone przez pracownika Sekretariatu Ośrodka w formie papierowej lub zapisane na dodatkowym (dostarczonym przez klienta) nośniku danych.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Ośrodka:
  • dokumenty elektroniczne doręczane do Ośrodka muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem
   cyfrowym lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
  • akceptowalne formaty załączników to:
   - .doc, .docx, .rtf, .odt;
   - .xls,.xlsx, .ods;
   - .txt;
   - .xml;
   - .gif, .tif (.tiff), .jpg (.jpeg), .png, .svg;
   - pdf.
  • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, należy je dostarczyć zarchiwizowane
   w postaci pliku ZIP.
  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Wytworzone: 2017-06-21 15:45:36
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-21 15:45:36
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 09:52:08
Przez: admin1
Wyświetlenia: 6581
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.