Przeprowadzenie kursu ECDL e-citizen w Laboratorium ECDL dla uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie kursu ECDL e-citizen w Laboratorium ECDL dla uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie 24 godzinnego kursu ECDL e-citizen dla 20 osób w Laboratorium ECDL.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-05-27 12:04:26
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-05-27 12:04:26
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-06-07 14:53:35
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 604
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.