Przeprowadzenie szkoleń dla opiekunek - personelu projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie szkoleń dla opiekunek - personelu projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 24-godzinnego szkolenia – Radzenie sobie ze stresem oraz 16-godzinnego szkolenia – Trening komunikacji, łącznie 40 godzin zegarowych szkolenia dla trzech opiekunek MOPS będących personelem projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej.”

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-11-26 08:59:14
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-11-26 08:59:14
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-01-14 10:34:33
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 506
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.