Świadczenie usługi polegającej na przeproiwadzeniu stacjonarnych warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania z dietetykiem MOPS.DA-PSU.3211.37.2020

Drukuj zawartość strony Świadczenie usługi polegającej na przeproiwadzeniu stacjonarnych warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania z dietetykiem MOPS.DA-PSU.3211.37.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu w sumie 22 stacjonarnych warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania z dietetykiem (z wyłączeniem możliwości prowadzenia warsztatów zdalnie) dla: Podopiecznych Dziennego Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie 10 warsztatów w okresie styczeń-grudzień 2021 r., Uczestników Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie 6 warsztatów w okresie styczeń-grudzień 2021 r. Uczestników Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie 6 warsztatów w okresie styczeń-grudzień 2021 r.

Czas trwania każdego warsztatu to 1,5 godziny zegarowej.

Terminy realizacji warsztatów uzgodnione będą z Kierownikiem Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych.

Świadczenie usługi będzie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021.

Szczegóły zamówienia znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz załącznikach do Ogłoszenia.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-12-04 13:30:58
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-12-04 13:30:58
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 14:55:27
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 240
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.