Warsztaty dla seniorów - uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych-Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Warsztaty dla seniorów - uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych-Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert w postepowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla seniorów - uczestników projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej".

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I – Warsztaty prozdrowotne dla seniorów

Część II – Trening umiejętności społecznych dla seniorów

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia, jak też na obie części zamówienia.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-10-31 13:54:06
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-10-31 13:54:06
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 13:36:19
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 636
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.