Przeprowadzenie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 168 godzin zegarowych działań animacyjnych i socjoterapeutycznych w ramach pracy podwórkowej dla 30 osób, dzieci i młodzieży, uczestników projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-11-15 13:34:54
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-11-15 13:34:54
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 09:19:21
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 799
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.