Przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych, dzieci i osób niepełnosprawnych dla uczestników projektu ZAS w B-B DA-PSU.3210.14.2020

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych, dzieci i osób niepełnosprawnych dla uczestników projektu ZAS w B-B DA-PSU.3210.14.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przeprowadzenie 96 godzinnego kursu opiekuna osób starszych, dzieci i osób niepełnosprawnych dla 2 uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej". Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej "Złote Łany" i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym "Teatr Grodzki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-09-14 11:10:01
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-09-14 11:10:01
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-10-12 09:32:40
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 325
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.