Przeprowadzenie warsztatów muzyczno-wokalnych dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie warsztatów muzyczno-wokalnych dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 168 godzin warsztatów muzyczno-wokalnych dla 10 osób, dzieci i młodzieży, uczestników projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-11-27 08:46:55
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-11-27 08:46:55
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-09 15:49:44
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 549
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.