Przeprowadzenie warsztatów informatycznych dla seniorów, uczestników projektu pn: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej - 3210.3.2020

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie warsztatów informatycznych dla seniorów, uczestników projektu pn: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej - 3210.3.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 168 godzin warsztatów informatycznych dla 10 osób, seniorów, uczestników projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”. Zajęcia będą prowadzone w budynku Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 14, a po zakończeniu prac remontowych także w Wilii Sixta w Bielsku-Białej przy ul. Adama Mickiewicza 24. Zamawiający zapewnia salę oraz sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia warsztatów.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-01-31 14:00:35
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-01-31 14:00:35
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-07-28 08:15:52
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 620
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.