Zespół Poradnictwa Specjalistycznego

Drukuj zawartość strony Zespół Poradnictwa Specjalistycznego

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego udziela pomocy w formie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, terapii dla osób i małżeństw, konsultacji wychowawczych, wsparcia asystenta rodziny. Ponadto realizowane są działania na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej tj. wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych (w tym dzieci), opiniowanie kandydatów na rodziców zastępczych oraz funkcjonujących rodzin zastępczych, opiniowanie dzieci, które zostają umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze mają także możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia.

1. Pomoc psychologiczna

W celu uzyskania pomocy psychologicznej nie są wymagane żadne dokumenty. Osoby kierowane przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej powinny posiadać skierowanie. Warunkiem uzyskania pomocy jest zamieszkiwanie na terenie miasta Bielska-Białej. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Możliwa jest rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem 33 4998940.

2. Pomoc asystenta rodziny

Asystenci rodziny udzielają wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Asystent rodziny przydzielany jest przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego lub na podstawie postanowienia sądu. Rodziny zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta rodziny, powinny zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Asystent przyznawany jest rodzinie za jej zgodą, a praca asystenta z rodziną prowadzona jest z aktywnym udziałem rodziny. Asystenci pracują w ramach zadaniowego czasu pracy, dostosowując czas pracy do potrzeb rodziny i własnych możliwości. Asystenci rodziny koordynują także poradnictwo dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadajacym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób uprawnionych do uzyskania wsparcia.

Dyżury asystentów rodziny- poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 9.00 do 11.00, telefon: 33 4960125, 33 4960124.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 roku poz. 697 z późn. zm.).

2.Uchwała Nr VI/72/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017."

3. Ustawa z dnia 04.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ( Dz. U. z dnia 17.11.2016r).

 

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego Pl. Opatrzności Bożej 18

Kierownik- Agnieszka Zaręba-Piekiełko tel. 33 4998941


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 09:49:24
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:49:24
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 15:10:34
Przez: admin1
Wyświetlenia: 2044
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.