Przeprowadzenie szkolenia: Trening gospodarowania własnym budżetem - III edycja dla osób bezdomnych przebywających w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bielsku-Białej przy ul. Stefanki 7

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie szkolenia: Trening gospodarowania własnym budżetem - III edycja dla osób bezdomnych przebywających w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bielsku-Białej przy ul. Stefanki 7

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia: Trening gospodarowania własnym budżetem - III edycja dla osób bezdomnych przebywających w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bielsku-Białej przy ul. Stefanki 7.

Zadanie realizowane w ramach usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności wymienionych w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-10-03 11:48:56
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-10-03 11:48:56
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 12:50:32
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 459
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.