Poradnictwo specjalistyczne.

Drukuj zawartość strony Poradnictwo specjalistyczne.

Poradnictwo Specjalistyczne w ramach Działu Pieczy Zastępczej świadczy bezpłatne usługi dla mieszkańców Bielska-Białej oraz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby kierowane przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej powinny posiadać skierowanie.

Pomoc specjalistyczna kierowana jest do:

- dzieci przeżywających problemy adaptacyjno-społeczne, rozwojowe, rodzinne;

- młodzieży, która ma problemy osobiste, rodzinne lub społeczne;

- osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów: choroby, śmierci bliskiej osoby, utraty pracy, itp;

- osób, które czują narastające trudności w porozumiewaniu się z najbliższymi: dziećmi, współmałżonkiem, rodzicami;

- ponadto realizowane są działania na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej tj: wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych ( w tym dzieci i młodzieży ), opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz funkcjonujących rodzin zastępczych, a także opiniowanie dzieci, które zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Pomoc jest udzielana w formie konsultacji oraz poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, psychoterapii oraz konsultacji rodzicielskich i wychowawczych.

Konsultacje mogą obejmować parę, rodziców z dzieckiem lub odbywać się indywidualnie.

Podczas wstępnej konsultacji ustalany jest dalszy plan pracy z klientem.

Ponadto od 14.06.2022 roku dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w Bielsku-Białej zostanie zapewniona pomoc prawna, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. Na spotkanie z radcą prawnym można umówić się telefonicznie.

Rejestracja odbywa się bezpośrednio w siedzibie Ośrodka ( Plac Opatrzności Bożej 18, Bielsko-Biała) lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, tel. 33 499 89 40 lub  517 075 008.


Metryczka

Wytworzone: 2021-12-16 12:06:40
Przez: Kania-Waliszewska Mariola
Zatwierdzone: 2021-12-16 12:06:40
Przez: Kania-Waliszewska Mariola
Ostatnia modyfikacja: 2022-07-20 15:18:48
Przez: Wojtusiak Aneta
Wyświetlenia: 1809
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.