Zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka wraz z dziećmi i wychowankami, w miesiącu wrześniu 2020 roku

Drukuj zawartość strony Zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka wraz z dziećmi i wychowankami,  w miesiącu wrześniu 2020 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka wraz z dziećmi i wychowankami, w miesiącu wrześniu 2020 roku (w dniach: od piątku do niedzieli, obejmującego łącznie 3 dni, w tym 2 noclegi).

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019r. poz. 2365 z późn. zm.).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-07-30 14:00:02
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-07-30 14:00:02
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 11:59:19
Przez: Magdalena Berdys
Wyświetlenia: 436
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.