Warsztaty taneczne, muzyczno-wokalne oraz plastyczne dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu pn.: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Warsztaty taneczne, muzyczno-wokalne oraz plastyczne dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu pn.: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część I – Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży

Część II – Warsztaty muzyczno-wokalne dla dzieci i młodzieży

Część III – Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia, jak też na wszystkie części zamówienia.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.:„Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-10-22 12:46:02
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-10-22 12:46:02
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 13:39:20
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 614
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.