Diagnoza dzieci narażonych prenatalnie na alkohol – FASD (płodowy zespół alkoholowy) będących pod opieką rodzin zastępczych 3212.15.2020

Drukuj zawartość strony Diagnoza dzieci narażonych prenatalnie na alkohol – FASD (płodowy zespół alkoholowy) będących pod opieką rodzin zastępczych 3212.15.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na diagnozę dzieci narażonych prenatalnie na alkohol – FASD (płodowy zespół alkoholowy) będących pod opieką rodzin zastępczych.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019r. poz. 2365  z późn. zm.).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-08-31 12:27:03
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-08-31 12:27:03
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 09:42:49
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 309
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.