Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” realizowanego w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-03-07 12:22:45
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-03-07 12:22:45
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 12:31:05
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 741
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.