Ogłoszenie o konkursie ofert na szkolenie z zakresu Praktyk Zastępowania Agresji - MOPS.DA-PSU.3212.18.2020

Drukuj zawartość strony Ogłoszenie o konkursie ofert na szkolenie z zakresu Praktyk Zastępowania Agresji - MOPS.DA-PSU.3212.18.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia pn. praktyk zastępowania agresji. Szkolenie dedykowane jest do pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczny trening umiejętności prospołecznych z obszaru radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019r. poz. 2365 z późn. zm.).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-10-16 12:16:00
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-10-16 12:16:00
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 12:22:09
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 267
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.