Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020

Drukuj zawartość strony Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla maksymalnie 15 mieszkańców Miasta Bielsko-Biała, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, położonej na terenie Miasta Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru wojewody śląskiego.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-07-30 10:33:05
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-07-30 10:33:05
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 12:01:44
Przez: Magdalena Berdys
Wyświetlenia: 813
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.