Program: Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Program: Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Działalność Klubu Integracji Społecznej ma na celu przede wszystkim reintegrację zawodową i społeczną jego uczestników. Cel ten jest realizowany poprzez kompleksowe działania, m.in. poprzez diagnozę potencjału społecznego, działania terapeutyczne i edukacyjno-pomocowe, jak również organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Program p.n.: „Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej” realizowany jest w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne nr MOPS.DPU.020.14.2017 Dyrektora MOPS w Bielsku-Białej z dnia 15 marca 2017r. Klub Integracji Społecznej bierze aktywny udział w realizacji zadań na rzecz projektu p.n.: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”. Działania prowadzone są w siedzibie przy ul. Piastowskiej 4.

Kontakt: ul. Piastowska 4 tel.  033 819 24 95

Psycholog: Iwona Kosińska

Specjalista ds. reintegracji zawodowej: Izabella Dobrowolska-Cygan, tel. 535 024 117           

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 09:50:02
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:50:02
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-06 09:13:17
Przez: Kinga Dudziak
Wyświetlenia: 2671
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.