Zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Zabrza MOPS.DA-PSU.3212.11.2021

Drukuj zawartość strony Zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Zabrza MOPS.DA-PSU.3212.11.2021

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Zabrza dla uczestników projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2021-06-30 12:53:49
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2021-06-30 12:53:49
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2021-07-09 13:37:20
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 109
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.