Zorganizowanie pikniku profilaktycznego w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Zorganizowanie pikniku profilaktycznego w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na organizację pikniku profilaktycznego w Bielsku-Białej - Plac przy Reksiu, ul. 11 Listopada po obu stronach rzeki, w dniu 09.09.2018 r. w godzinach od 10.00 – 14.00.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-08-22 08:54:17
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-08-22 08:54:17
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 15:06:28
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 602
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.