Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

Drukuj zawartość strony Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla personelu projektu pn.: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.:„Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-10-28 14:08:57
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-10-28 14:08:57
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-10 14:56:14
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 646
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.