Przeprowadzenie tematycznych prelekcji podczas spotkań Forum Rodziców Zastępczych - zadanie realizowane w ramach Projektu Dziecko-Rodzina-Przyszłość

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie tematycznych prelekcji podczas spotkań Forum Rodziców Zastępczych - zadanie realizowane w ramach Projektu Dziecko-Rodzina-Przyszłość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją Projektu Dziecko-Rodzina-Przyszłość zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie tematycznych prelekcji podczas spotkań Forum Rodziców Zastępczych organizowanych dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych, będących beneficjentami projektu. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.2.2. – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-01-08 08:33:24
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-01-08 08:33:24
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 10:34:56
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 1258
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.