Staże

Drukuj zawartość strony Staże

Staże

Staże w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej organizowane są we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Decyzje o skierowaniu na staż podejmuje odpowiednio upoważniony pracownik Powiatowego Urzędu Pracy, po określeniu profilu pomocy dla bezrobotnego/poszukującego pracy oraz w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania. Warunkiem koniecznym dla zorganizowania stażu jest posiadanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy. Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkiem.

Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Informacje można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.biala.pl oraz pod numerem telefonu (33) 4995685, jak również bezpośrednio w Dziale Osobowo-Organizacyjnym, ul. Karola Miarki 11, pok. 203 (II piętro).

Pomocy udzielają:

Kierownik:
Dział Osobowo-Organizacyjny
Agnieszka Wróbel

Pracownicy:
Tel. 33/49 95 685
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-29 11:21:05
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-29 11:21:05
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 12:54:02
Przez: Rydzyk-Kosowska Katarzyna
Wyświetlenia: 2639
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.