Warsztaty pn. Efektywne uczenie się - nauka szybkiego czytania dla dzieci i młodzieży, uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej 3210.6.2020

Drukuj zawartość strony Warsztaty pn. Efektywne uczenie się - nauka szybkiego czytania dla dzieci i młodzieży, uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej 3210.6.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przeprowadzenie 75 godzin zegarowych warsztatów pn. Efektywne uczenie się – nauka szybkiego czytania dla 30 osób, dzieci i młodzieży, uczestników projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-02-18 15:02:40
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-02-18 15:02:40
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 08:27:55
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 528
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.