Praktyki

Drukuj zawartość strony Praktyki

Praktyki

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej istnieje możliwość odbycia praktyk, które organizowane są dla studentów kierunków związanych z zakresem zadań realizowanych przez Ośrodek. Sposób zorganizowania praktyki określa każdorazowo umowa zawarta z właściwą uczelnią. Ponieważ praktykę może odbywać ograniczona liczba osób, rezerwacji miejsca warto dokonać z dużym wyprzedzeniem. Niemniej jednak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej nie gwarantuje każdej osobie przyjęcia na praktykę.

W przypadku chęci odbycia praktyki należy skontaktować się z pracownikiem Działu Osobowo-Organizacyjnego Ośrodka. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalane są warunki jej organizacji w tym m.in. miejsce odbywania praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania. Na podstawie ustaleń osoby chcące odbyć praktykę zobligowani jest do przedłożenia umowy o organizację praktyki określającej zasady i termin jej odbywania, w tym plan/harmonogram praktyki, termin i czas trwania praktyki. Umowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony uczelni.

Informacje można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.biala.pl oraz pod numerem telefonu (33) 4995685, jak również bezpośrednio w Dziale Osobowo-Organizacyjnym, ul. Karola Miarki 11, pok. 203 (II piętro).

Pomocy udzielają:

Kierownik:
Dział Osobowo-Organizacyjny
Agnieszka Wróbel

Pracownicy:
Tel. 33/49 95 685
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-29 11:19:25
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-29 11:19:25
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 12:30:35
Przez: Rydzyk-Kosowska Katarzyna
Wyświetlenia: 1854
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.