Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie: Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie DA-PSU.3212.2.2021

Drukuj zawartość strony Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie: Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie DA-PSU.3212.2.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019r. poz. 2365 z późn. zm.).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2021-01-27 13:33:51
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2021-01-27 13:33:51
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 12:47:37
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 146
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.