Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie (08.01.2019r.)

Drukuj zawartość strony Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie (08.01.2019r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492)

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-01-08 12:06:05
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-01-08 12:06:05
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-01-24 12:49:28
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 659
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.