Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Drukuj

Jedną z form pomocy, realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest finansowanie świadczeń w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz zasiłku celowego na zakup żywności. Świadczenia te, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXIX/923/2014 z dnia 25.02.2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 przyznawane są celem:

  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
  • kształtowania właściwych nawyków żywnościowych.

Program Pomoc gminy w zakresie dożywiania jest programem wieloletnim, realizowanym w latach 2014-2020. Ma on na celu wsparcie gmin w realizacji zadania obowiązkowego, jakim jest pomoc w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Na realizację tego Programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział jej środków własnych wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji. Harmonogram zadań wykonywanych w ramach Programu wchodzi w życie corocznie, na mocy Uchwały Rady Ministrów.

Ośrodek wykonuje to zadanie w sposób ciągły, co jest ważne zwłaszcza dla dzieci realizujących obowiązek szkolny, ponieważ mogą one korzystać z tej formy pomocy przez cały rok szkolny, który nie pokrywa się z rokiem budżetowym.


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-28 09:48:09
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:48:09
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-21 10:08:16
Przez: Wojtusiak Aneta
Wyświetlenia: 184
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-12-21 10:08:16
Przez: Wojtusiak Aneta