Program: Doradca ds. osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Program: Doradca ds. osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

W celu realizacji zadań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb tych osób, cykliczne dyżury prowadzi Doradca ds. osób niepełnosprawnych. Zadania przez niego realizowane, ukierunkowane są na zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze społeczeństwem. W ramach realizowanych zadań, zapewniane jest poradnictwo i pomoc osobom niepełnosprawnym w zwiększeniu udziału w życiu społecznym, poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują wszystkim obywatelom.

 

 

 

Kontakt:

Doradca ds. osób niepełnosprawnych – Barbara Rosicka

ul. Wzgórze 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 335066415

Godziny przyjęć:  Wtorek: 09:00-13:00; Środa: 9:00-13:00

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 09:47:16
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:47:16
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 13:08:38
Przez: Izabella Dobrowolska-Cygan
Wyświetlenia: 3542
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.