Zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów Międzyosiedlowej Gali Twórczości

Drukuj

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów Międzyosiedlowej Gali Twórczości.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

 

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-11-30 15:02:12
Przez: Maciej Sajdok
Zatwierdzone: 2017-11-30 15:02:12
Przez: Maciej Sajdok
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 08:57:02
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 218
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-12-01 13:29:30
Przez: administrator
Modyfikacja: 2018-01-04 12:18:46
Przez: Suchy Katarzyna
Modyfikacja: 2018-01-10 11:52:47
Przez: Suchy Katarzyna
Modyfikacja: 2018-01-15 09:40:13
Przez: admin1
Modyfikacja: 2018-01-15 14:18:51
Przez: Suchy Katarzyna
Modyfikacja: 2018-01-23 08:57:02
Przez: Suchy Katarzyna