„Miejski Program związany ze zmianą systemu ogrzewania”

Drukuj zawartość strony „Miejski Program związany ze zmianą systemu ogrzewania”

Uchwałą Nr X/182/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła „Miejski Program związany ze zmianą systemu ogrzewania”, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 3 września 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Program adresowany jest do osób, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu wynikające z trwałej zmiany sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe lub polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pomoc skierowana jest do osób/rodzin, które:

  • Dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 roku;
  • Spełniają kryterium dochodowe i metrażowe określone w uchwale.

Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w danym roku kalendarzowym jest złożenie wniosku i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. Pomoc realizowana jest w formie zasiłku celowego o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. 2019. 1507 z dnia 12 sierpnia 2019).

 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ulica Karola Miarki 11 w Bielsku-Białej.

Dział Pomocy Środowiskowej, telefon: (33) 49-95-613.

 

ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)

Adres skrzynki ePUAP: /MOPS_Bielsko_Biala/skrytka

 

 

słowa kluczowe: Miejski Program związany ze zmianą systemu ogrzewania; doatcja; dofinansowanie do rachunków; dofinansowanie do paliwa; zasiłek celowy na ogrzewanie; paliwo stałe; dopłata; program osłonowy;

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-09-05 09:51:18
Przez: Wojtusiak Aneta
Zatwierdzone: 2019-09-05 09:51:18
Przez: Wojtusiak Aneta
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 10:05:07
Przez: Wojtusiak Aneta
Wyświetlenia: 2558
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.