Projekt „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”

Drukuj zawartość strony Projekt „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”

Projekt „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  • Liderem projektu jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki;
  • Partnerzy formalni projektu: MOPS Bielsko-Biała, Stowarzyszenie Yava z Częstochowy, MOPR Piekary Śląskie;
  • Partnerzy nieformalni projektu to: Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Olszówka Bielsko-Biała, Szkoła Podstawowa na 6 z Oddziałami Integracyjnymi z Bialska-Białej, Komenda Główna Ochotnicze Hufce Pracy Katowice, Stowarzyszenie Felicitas Bielsko-Biała, Gmina Porąbka, Gmina Szczyrk, Gmina Dąbrowa Górnicza, Gmina Czernichów, Gmina Wilamowice, Gmina Jasienica, Gmina Jaworze.
  • Projekt realizowany jest od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r.;
  • Projekt obejmować będzie 10 lokalizacji (gmin, miast), różnorodnych pod względem wielkości i infrastruktury pomocowej tj: Bielsko-Biała, Częstochowa, Piekary Śl., Dąbrowa Górnicza, Porąbka, Szczyrk, Jaworze, Czernichów, Kozy, Wilamowice
  • Celem głównym projektu jest przetestowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, opartego na koncepcji ekosystemowej, wypracowanego w pierwszym etapie konkursu „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”. Testowanie odbędzie się z udziałem 270 osób z zaburzeniami psychicznymi i otoczenia/rodziny tych osób na terenie ww dziesięciu lokalizacji woj. śląskiego.
  • W ramach projektu planuje się stworzenie środowiskowej sieci wsparcia dla osób chorujących psychicznie, stanowiącego element uzupełniający w dotychczasowym systemie lecznictwa i opieki osób chorujących psychicznie, opartej na działalności Lokalnych Zespołów Wsparcia Zdrowia Psychicznego
  • MOPS obejmie wsparciem 50 Osób Niepełnosprawnych oraz 50 osób z ich otoczenia.
  • Budżet projektu: 2 625 956,00 zł;

 


Metryczka

Wytworzone: 2019-07-04 10:47:57
Przez: Izabella Dobrowolska-Cygan
Zatwierdzone: 2019-07-04 10:47:57
Przez: Izabella Dobrowolska-Cygan
Ostatnia modyfikacja: 2019-07-04 10:47:57
Przez: Izabella Dobrowolska-Cygan
Wyświetlenia: 1045
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.